Lencana

LOGO SMKDO

INTERPRETASI LENCANA

Biru       : Perpaduan, kerjasama, sikap toleransi antara guru dan pelajar

Kuning : Komitmen setiap guru untuk mencapai tahap ketrampilan dan kecemerlangan

Hitam   : Melambangkan era globalisasi pendidikan sesuai dengan ” Guru Bertaraf Dunia “

 

5

  1. Membentuk pelajar yang seimbang dalam kurikulum dan kokurikulum

2

2. Melambangkan kehidupan pendidikan dalam bentuk pemuafakatan dan perkongsian tanggungjawab yang

bersepadu

4

3. Setiap tindakan yang dijalankan oleh guru adalah berpandukan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan

3

4. Ke arah melahirkan generasi proaktif, kreatif serta berinovatif tinggi sejajar dengan hasrat Malaysia dalam                  melaksanakan Koridor Raya Multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran

1

5. Semua unsur diatas digabungkan untuk menjayakan matlamat sekolah